ارزیابی ریسک بازار در چارچوب بازل |||

کمیته نظارت بانکی بازل از سال 1966 فرایند تکاملی تدوین حداقل الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها برای پوشش ریسک بازار را هدایت می‌کند. این سند تاکنون دوازده بار با توجه به الزامات بازبینی و روزآمد شده است. به نظر می‌رسد این کتاب می‌تواند  به منظور بهره‌مندی از ابزارهای مالی مفید دریچه‌ای برای بانک‌ها و شناسایی رویکرد جدید ارزیابی ریسک بازار در کشور  بگشاید و در حوزه تدوین مقررات و حسابرسی در حوزه بانکی و مدیریت ریسک بازار یاری‌رسان سازمان‌های نظارتی باشد.

«ارزیابی ریسک بازار در چارچوب بازل III» نسخه سال 2019 این سند است که با ترجمه مهرداد لشکری، هادی حیدری، محمد شیریجیان در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار گرفته است. این سند که با عنوان بازل IV نیز شناخته شده است، پس از  تعیین حد و مرز ساختاری میان‌ دفاتر بانکی و دفاتر معاملاتی، اصطلاحات و عبارات مهم، حوزه ریسک بازار را تشریح و تعاریفی از دامنه کاربرد میز معاملاتی در بانک‌ها ارائه کرده است. در ادامه، نویسندگان رویکرد استاندارد ارزیابی ریسک بازار مبتنی بر حساسیت، رویکرد الگوهای داخلی و الزامات پس‌آزمایی سودوزیان برای سنجش ریسک بازار را ارائه کرده‌اند و سرانجام، در بخش پنجم محاسبات الزامات سرمایه‌ای رویکردهای موردنظر تبیین شده است.

کتاب «ارزیابی ریسک بازار در چارچوب بازل III» به همت انتشارات راه پرداخت در 280 صفحه با قیمت 143 هزار تومان منتشر شده است. حامی انتشار این کتاب بانک کارآفرین بوده است.

دانلود فهرست، مقدمه، فصل اول و دوم کتاب