اقتصاداشتراکی

در ابتدا شاید نام اقتصاد اشتراکی نسبتی با نظریه اقتصاد سیاسی چپ داشته باشد، اما در ماهیت مفهومی نو از سرمایه‌داری مبتنی بر جمعیت است. اقتصاد اشتراک‌گذاری حدود مشخصی از خدمات را بر پایه مفاهیم مالی دسته‌بندی کرده است و روش جدیدی برای سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید.

به نظر می‌رسد مفهوم اقتصاد اشتراکی آینده‌ای را رقم بزند که در آن فعالیت‌های اقتصادی دیگر بر محور مدل‌های سنتی شرکت‌ها شکل نگیرند و ماهیتی خوداتکا و در تعامل با افراد درگیر پیدا کنند. از طرفی، بنیان اشتراکی این مفهوم ناظر بر تغییرات کلان در چگونگی رشد اقتصادی و آینده نیروی کار است و از طرف دیگر سویه‌های جدید همکاری‌های اقتصادی را در بافتار اجتماعی معنا می‌بخشد.

دانلود مقدمه و بخشی از کتاب

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پرداخت | طاقچه