بانک ۳.۰

کتاب بانک ۳.۰ با عنوان فرعی «پایان دوران بانکداری، آن‌گونه که می‌شناسیم» نوشته برت کینگ است. برت کینگ نویسنده کتاب در مقدمه آن نوشته است: «از این نقطه به بعد، همه‌چیز تغییر می‌کند. آنچه شما در زمینه بانکداری به بررسی آن عادت کرده‌اید به تاریخ می‌پیوندد؛ نه‌فقط یک اصلاح و تغییر جزئی بلکه یک راه‌اندازی مجدد. اگر شما در بانکداری واسطه‌ای فعالیت می‌کنید، آینده از هم‌اکنون برایتان آغاز می‌شود؛ نام آن «بانک ۳.۰» است، یا به‌سوی آن بدوید و یا شکست را بپذیرید.»