حاکمیت تحول دیجیتال

تحول دیجیتال ماهیت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها را تغییر داده است. به شکلی که دیگر نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ابعاد دیجیتالی مدیریت سازمان‌ها را پیش برد.

در این روزها امور مربوط به فناوری اطلاعات در کنار امور مالی و حقوقی از مهم‌ترین مسائل جاری در هر سازمانی به حساب می‌آید. به طور کلی، سازمان‌ها برای خلق ارزش‌های کسب‌وکاری نیازی جدی به تصمیمات فناورانه دارند و مزیت رقابتی بسیاری از آنها در سایه توجه به این عامل ایجاد می‌شود.

به‌واسطه اختلالات دیجیتالی زیادی که در حال وقوع است تعداد زیادی از سازمان‌ها در سراسر جهان به‌ طور فعال در مورد تحول دیجیتالی می‌اندیشند.

در کتاب حاکمیت تحول دیجیتال نویسندگان معتقدند که شواهد تجربی نشان می‌دهد که هیئت‌مدیره بسیاری از سازمان‌ها در تصمیم‌گیری و کنترل‌های راهبردی مرتبط با موضوعات حوزه فناوری اطلاعات به‌ اندازه کافی درگیر نیستند.

در این کتاب ضرورت مشارکت بیشتر هیئت‌مدیره سازمان‌ها در حاکمیت فناوری اطلاعات تببین شده است. همچنین نویسندگان کتاب پیامدهای منفی عدم مشارکت هیئت‌مدیره در تعیین جهت‌گیری و کنترل دارایی‌های دیجیتالی را برمی‌شمارند. در نهایت، نمونه‌های موفق و ناموفق با تمرکز بر تحول دیجیتال در میان سازمان‌های مشهور جهانی بررسی شده است.

دانلود فهرست، مقدمه وبخشی از کتاب

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پرداخت | فیدیبو | طاقچه