دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی

دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی اولین کتابی نیست که در تلاش برای تعریف واژه‌های صنعت پرداخت الکترونیکی در ایران منتشر شده، اما کامل‌ترین آنها محسوب می‌شود. این دانشنامه پر است از واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده و مهم صنعت بانکداری و پرداخت که به کار هر فرد فعالی در این صنعت می‌آید. این دانشنامه تخصصی شامل دو بخش «بیان توصیفی واژه‌های فناوری بانکی و پرداخت» و «فهرست واژه‌های فناوری بانکی و پرداخت» است که در بخش اول تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌های این صنعت را به ترتیب حروف الفبا آورده است و در بخش دوم واژه‌های این صنعت به همراه معادل انگلیسی آنها نوشته شده است. اگر به دنبال یک کتاب جامع و کامل درباره تمامی واژه‌های تخصصی صنعت بانکداری و پرداخت هستید، این کتاب می‌تواند به کار شما بیاید و به شما کمک کند.

این کتاب اولین بار با تیراژ سه هزار نسخه در زمستان  ۱۳۹۳ منتشر و توزیع شد.