فلسفه پول و مالی

فلسفه پول و مالی کتابی از مجموعه معتبر دانشنامه فلسفه استنفورد است که تلاش دارد حدود فلسفی پول و چگونگی شکل‌گیری سیستم مالی را به خوانندگان توضیح دهد.

این کتاب در پنج بخش رویکردهای فلسفی‌ای درباره پول مطرح می‌کند و در سطوح وجودی، معرفت‌شناسی و حوزه‌های دانشی، اخلاق و سیاست پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشد؛ از قیبل پول و امور مالی دقیقاً چه هستند؟ دانش مرتبط به مســائل مالی چگونه باید ایجاد شــود؟ مزایا و معایب اقتصاد مالی چیست؟ مشــکلات اخلاقی مرتبط با پول و امور مالی (اخلاقی) و رابطه بین سیاست و امور مالی چگونه تبیین می‌شود؟

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پرداخت | فیدیبو | طاقچه | کتابراه