قطب‌نمای بانکداری دیجیتال

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین مسائل این است که هر کسب‌وکاری نیاز دارد وارد عصر دیجیتال و اینترنت شود و این در حالی است که بسیاری از این کسب‌وکارها، قدرت خروج از پیله آنالوگ خود را ندارند. ما تاثیر این روند را پیش‌تر در موسیقی، مسافرت‌ها، سرگرمی‌ها و غیره دیده‌ایم. اینترنت همه کسب‌وکارهای جهان را دستخوش تحول کرده است. اکنون نوبت به بانک‌ها رسیده است تا از این تحول شگرف گذر کنند.

در این کتاب سعی شده است تعدادی از بانک‌های مطرح جهان، که به خوبی از عهده این کار برآمده‌اند؛ اعم از جی‌پی مورگان چیس، بی‌بی‌وی‌ای، آی‌ان‌جی، دی‌بی‌اس و بانک تجارت چین را بررسی کند و بیان کند که چگونه این کار را انجام داده‌اند. مهم‌ترین نکته این کتاب این است که بانک‌ها، به این حقیقت برسند که تحول چیزی نیست که صرفا با یک سری پروژه و تابع قابل دستیابی باشد، بلکه مستلزم تحولاتی بنیادین در فرهنگ اساسی سازمان و بازسازی زیرساخت‌های سازمانی است.