پرداخت الکترونیکی

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا ســال ۲۰۲۰ ،پرداخت به یک صنعــت دو تریلیون دلاری تبدیل می‌شــود. در حال حاضر تراکنش‌های پرداختی همراه با رشد اقتصادی در حال گسترش هستند. انتظار می‌رود که چند عامل به افزایش تقاضا برای پرداخت در کل جهان منجر شود؛ توسعه زیرساخت‌ها در کشــورهای در حال توسعه، افزایش شــمول مالی آنها و امکان‌پذیر شــدن ارائه کالاها و خدمات «مبتنی بر تقاضای مشتری» به‌دلیل ظهور اقتصاد دیجیتال. سرمایه‌گذاری‌های
بزرگی در این بخش انجام شــده است. در ســال ۲۰۱۸ ، سرمایه‌گذاری جهانی در بخش پرداخت به ۱۸ میلیارد دلار در قالب ۱۲۳ قرارداد رسید.خلاصه کلام اینکه، بخش پرداخت و پی‌تک در حال شکوفایی است و کارآفرینان و ســرمایه‌گذاران بخش فین‌تک در تمام جهان روی راه‌حل‌های پیشرو کار می‌کنند. برای اینکه آشنایی مقدماتی با حوزه پرداخت کشور پیدا کنید خواندن این کتاب کوچک را از دست ندهید.