بایگانی برچسب: فلسفه پول

درباره کتاب فلسفه پولی و مالی / مورد تالس

فلسفه و امور مالی ممکن است دو مقوله کاملاً متفاوت به نظر آیند، ولی حداقل [...]