تازه‌ترین کتاب‌های انتشارات راه پرداختبیشتر

کتاب‌های در راه انتشارات راه پرداختبیشتر

هیچ ندیده‌ای هنوزببینیم

راه پرداخت؛ ناشر فناوری و نوآوری

ما عاشق فناوری و نوآوری هستیم؛ تلاش می‌کنیم تاثیر فناوری و نوآوری بر زندگی و کار را درک کنیم؛ در انتشارات راه پرداخت تلاش می‌کنیم ناشر کتاب‌های برتر فناوری و نوآوری جهان باشیم؛ برای همین بهترین کتاب‌های ناشران حرفه‌ای جهان را به دقت بررسی، انتخاب و آماده می‌کنیم. با این که کتاب‌های ما در حوزه‌های رمزارز، ارز دیجیتال و بلاکچین بیشتر شناخته شده و ممکن است بسیاری ما را بیشتر با فعالیت‌های رسانه‌ای و آموزشی در حوزه فین‌تک و فناوری‌های مالی بشناسند؛ ولی ما به فراتر از فین‌تک می‌اندیشیم و تلاش می‌کنیم بر اقتصاد نوآوری و اقتصاد دیجیتال ایران اثرگذار باشیم.