استاندارد بیت‌کوین

استاندارد بیت‌کوین زمینه تاریخی ظهور بیت‌کوین، ویژگی‌های اقتصادی که به آن اجازه رشد سریع داده و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی احتمالی آن را بررسی می‌کند.

بیت کوین، این اختراع عصر دیجیتال، پاسخی به مشکل همیشگی جامعه بشری یعنی انتقال ارزش در زمان و مکان است. آموس در این کتاب روایتی جذاب از تاریخ فناوری در پیوند با کارکردهای پولی به خواننده ارائه می‌دهد.

استاندارد بیت‌کوین کوششی علمی در باب پیامدهای اقتصاد دیجیتال در آینده‌نگری فردی و اجتماعی و انباشت سرمایه است. وجود بیت‌کوین به دولت‌ها یادآور می‌شود که دیگر انحصار پول را در اختیار ندارند و این امر به ما مردم عادی این اطمینان را می‌دهد که در آینده تحت سلطه دولت‌ها نخواهیم بود.

خرید از: فروشگاه راه پرداخت | دیجی‌کالا | باسلام | فیبدیبو | طاقچه | کتابراه