استاندارد بیت‌کوین

استاندارد بیت‌کوین زمینه تاریخی ظهور بیت‌کوین، ویژگی‌های اقتصادی که به آن اجازه رشد سریع داده و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی احتمالی آن را بررسی می‌کند.

بیت کوین، این اختراع عصر دیجیتال، پاسخی به مشکل همیشگی جامعه بشری یعنی انتقال ارزش در زمان و مکان است. آموس در این کتاب روایتی جذاب از تاریخ فناوری در پیوند با کارکردهای پولی به خواننده ارائه می‌دهد.

استاندارد بیت‌کوین کوششی علمی در باب پیامدهای اقتصاد دیجیتال در آینده‌نگری فردی و اجتماعی و انباشت سرمایه است. همچنین، میانجی‌ای برای فهم تصادفی نبودن این مسئله که عالی‌ترین دستاوردهای بشری در جوامعی به دست آمده است.

و این از مزایای نظام‌های پولی کارآمد است. همچنین در مقابل فروپاشی پولی را با فروپاشی تمدن هم‌زمان می‌داند.

خرید از: فروشگاه راه پرداخت | دیجی‌کالا | باسلام | فیبدیبو | طاقچه | کتابراه