استاندارد فیات

خواندن این کتاب برای هرکسی که از روند فعلی افزایش کنترل دولت‌ها بر چاپ پول و آمار نرخ تورم ناامید شده است، ضروری است. کتاب استاندارد فیات: بردگی بدهی جایگزین تمدن بشری نشان می‌دهد که دولت‌ها با کنترل انحصاری سیستم پولی در قرن گذشته، تأثیری منفی بر صنایع تحقیقات مدرن و دانشگاهی، تولید غذا، تولید انرژی، نظام مالی و حتی توسعه کشورها گذاشته‌اند. علاوه بر این موضوع، این کتاب به نحوه کارکرد پول فیات و تاریخچه به وجود آمدن آن پرداخته است و توضیح می‌دهد که چگونه ثروت صرفاً میان بوروکرات‌هایی توزیع شده است که چاپ اسکناس را در کنترل دارند و در حوزه‌های مالی و بانکداری صاحب نفوذند.

آموس به ظهور بیت‌کوین و نقش آن در آینده نظام مالی جهانی پرداخته است و با مقایسه ویژگی‌ها و عملکرد بیت‌کوین با پول فیات، به خواننده کمک می‌کند تا به درک درستی از تأثیر بیت‌کوین بر نظام مالی جهانی و رفع مشکلات فعلی آن دست یابد.

[دانلود فایل PDF بخشی از کتاب شامل فهرست]

[تهیه کتاب از فروشگاه راه پرداخت]