اسکناس؛ روایتی از اسکناس‌های 32 کشور حاضر در جام جهانی 2022 قطر

اسکناس مهم‌ترین و پرتکرارترین تصویر در زندگی روزمره مردم یک کشور است. ما اطلاعات زیادی درباره اسکناس‌های کشورهای دیگر نداریم. از طرفی، در سال‌های اخیر و با خلق رشته‌هایی مانند مطالعات فرهنگی مادی می‌توانیم امیدوار باشیم که رابطه میان افراد، اشیا و سایر چیزها دقیق‌تر مطالعه شود. همه اینها در بستر اقتصادی رخ می‌دهد که آن را اقتصاد روایی می‌خوانیم؛ این روایت‌ها هستند که زندگی ما را معنادار می‌کنند و حتی گاهی بر شاخص‌های آن اثر جدی می‌گذارند. در این میان اسکناس‌ها یکی از بهترین دریچه‌ها برای شناخت روایت‌های حاکم بر جهان امروز هستند. اسکناس هر کشوری معمولاً مهم‌ترین نمادهای آن کشور را در یک چیز کوچک کنار هم جمع کرده و با نگاه به اسکناس یک کشور می‌توان اطلاعات زیادی درباره آن کشور به دست آورد. انتشارات راه پرداخت، در کتاب «اسکناس»، به بهانه جام‌ جهانی ۲۰۲۲ قطر، ۳۲ کشور جام جهانی را از دریچه اسکناس‌های آنها مرور کرده است. ایده‌ای که ظاهراً ساده است، ولی در اجرا پیچیدگی‌های زیادی بر ما تحمیل کرد.