بانکداری احساسی

در یک دهه‌ی اخیر بانکداری دوران متفاوتی را تجربه می‌کند که بنای آن در رقابت بر سر تغییر فرهنگ حاکم بر بانکداری کلاسیک است.

بانکداری احساسی از تغییر فرهنگی می‌گوید که مشتریان در آن در فرایند بازنگری خدمات و محصولات نقش می‌یابند و به وزنه‌ای تعادل‌بخش برای تغییر در اصول بانکی تبدیل می‌شوند.

بانکداری احساسی در تلاش است تا ماهیت فین‌تک را در بدنه بانکداری مشخص کند و به این میانجی وضعیت بانکداری امروز را روشن کند.

دوئنا بلامستروم در این کتاب با توسعه مفهوم بانکداری عاطفی گره‌گاه کنونی صنعت بانکداری را در مواجهه با فناوری و ارتباط با مشتریان مشخص می‌سازد و ارتباط مبتنی بر احساس را، به‌شکلی که بانک‌ها به برندی محبوب در قلب مشتریان بدل شوند، راه‌حلی برای معضل بانکداری و بقای بانک‌ها می‌داند.

بانکداری احساسی روایتی است از گسست میان آنچه دائماً در صنعت بانکداری گفته می‌شود و آنچه مشتریان در عمل تجربه می‌کنند و در برابر این گسست پیوندی سازنده میان بانک و مشتری را در فرهنگ بانکداری پیشنهاد می‌دهد.

[دانلود فهرست، مقدمه و فصل‌هایی از کتاب]

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پرداخت | دیجی‌کالا | طاقچه