بانک هوشمند

کتاب «بانک هوشمندتر» به معنی واقعی کلمه نحوه هوشمند شدن بانک‌های معمولی و رو به پیشرفت را تشریح می‌کند و مثال‌های زیادی درباره اقدامات مثبت بانک‌ها به وسیله فناوری دارد. این کتاب انتخاب خوبی برای افراد فعال در صنعت بانکداری ایران است که می‌خواهند تغییرات بانک‌های پیشرفته دنیا را دنبال کنند و کارهای بزرگی در این صنعت انجام دهند.

این کتاب در این‌باره است که چگونه به یک بانک «هوشمند» تبدیل شویم؛ هوشمند در توسعه اعتماد و روابط دوستانه با مشتری، هوشمند در استفاده از فناوری، هوشمند در چگونگی بازاریابی محصولات و خدمات و نیز هوشمند در کسب سود و گردش مالی. هدف این کتاب ارائه مشاوره و راهنمایی به فعالان صنعت بانکداری است و به آنها کمک می‌کند که چگونه در مسیر تبدیل‌شدن به یک صنعت قابل‌ قبول و سودمند قدم بگذارند و چگونه با موانع و اختلالات پدیدآمده در عرصه فناوری، مقابله کنند.

این کتاب نگاه انتقادی نسبت به روند توسعه صنعت بانکداری سنتی دارد. بانک هوشمندتر در ۵ بخش کلی به موضوعاتی مانند مشکلات بانکداری، اعتماد و تعامل با مشتری، مصرف‌کنندگان جدید و بازاریابی نوین می‌پردازد.