بلاکچین، فین‌تک و فایننس اسلامی

بلاکچین، فین‌تک و فایننس اسلامی، در تلاش است تا تغییر در فرآیندها، چالش‌های به کارگیری عملی هوش مصنوعی و بلاکچین، نحوه مواجهه با چنین نوآوری‌هایی و نیز خطرات فناوری‌های جدید را پوشش دهد. حسنین علی و هزیک محمد، نویسندگان کتاب، در تبیین ماهیت فناوری‌های نوپدید از اصطلاح فناوری‌های مرزی استفاده می‌کنند و بهره‌گیری از آنها را در نظام‌های مالی اسلامی در سایه توجه به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی می‌دانند.

این کتاب به‌نوعی با تمرکز بر انقلاب دیجیتال در خدمات مالی اسلامی نوشته شده است و تحول دیجیتال در آن به‌مثابه پلی برای ایجاد راه‌های جدید به منظور انطباق بهتر با ارزش‌های اسلامی و بازسازی اعتماد به سیستم مالی کنونی (مورد کشورهای اسلامی) معرفی می‌شود.

نویسندگان کتاب بر پتانسیل اختلال دیجیتال برای کاهش نقش و ارتباط بانک‌های امروزی تأکید می‌کنند، درحالی که همزمان تحول دیجیتال می‌تواند خدمات بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تری ایجاد کند که بخشی ضروری از زندگی روزمره خواهد بود. همچنین، در این کتاب ابداعات متعدد کشورهای اسلامی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در زمینه تحول دیجیتال نقد و بررسی می‌شود.

[دانلود فهرست، مقدمه و فصل‌هایی از کتاب]

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پرداخت