تغییرات اقلیمی

کتاب تغییرات اقلیمی مجموعه مقالاتی از نویسندگان مجله کسب‌وکار هاروارد است که هر یک از این مقالات به یک جنبه خاص از موضوع مهم تغییرات اقلیمی و به‌ویژه گرمایش جهانی پرداخته‌اند.

به عبارتی در این کتاب ما با مجموعه مقالاتی روبه‌رو هستیم که با ایجاد پیوندی میان تغییرات اقلیمی و روندهای کسب‌وکار ضرورت تغییر در نگرش‌ها و عملکردهای تصمیم‌سازان اقتصاد جهانی را هشدار می‌دهند.

خواندن کتاب تغییرات اقلیمی همزمان با ایجاد درکی مناسب از وضعیت کنونی اقلیم جهانی برای خواننده، آینده روندهای حاکم بر کسب‌وکارها را در صورت عدم تغییر ترسیم می‌کند. این کتاب راهنمایی عملی برای تعیین استراتژی‌ها، واکنش‌های شرکت‌ها و رویکردها در خصوص کنش اقلیمی است که همه رهبران کسب‌وکار می‌توانند آنها را به کار گیرند.

نویسندگان کتاب تغییرات اقلیمی برای مقابله با این روند رهبران کسب‌وکاری را به تاب‌آوری برای انجام تغییرات و همچنین ایجاد تعادل استراتژیک در اهداف کسب‌وکاری دعوت می‌کنند. آنها معتقدند لازمه رسیدن به این تغییرات ضرورت‌بخشی به تغییر در روند وضعیت کنونی و آینده‌نگری درباره فرصت‌ها و بازارهای پیش رو است.

دانلود فهرست، مقدمه وبخشی از کتاب

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پرداخت | فیدیبو | طاقچه