سندباکس؛ محیط‌های آزمون تنظیم‌گری فناوری مالی

کتاب «سندباکس؛ راهنمای بین‌المللی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری فناوری مالی» ترجمه‌ای از گزارش منتشرشده توسط شرکت بیکرمکنزی به همراه معرفی محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، است. این کتاب نمایی کلی و مقایسه‌ای از بسترهای محیط آزمون تنظیم‌گری در سراسر دنیا ارائه می‌دهد که شامل مناطق آسیا-اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی می‌شود.