اقتصاد دیجیتال دوبی

کتاب اقتصاد دیجیتال دوبی، حاصل پژوهش جامعی است که با همکاری اتاق اقتصاد دیجیتال دوبی و مجلهEntrepreneur منتشر شده است. اتاق اقتصاد دیجیتال دوبی، یکی از سه اتاقی که زیر نظر اتاق‌های دوبی فعالیت می‌کند، به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دوبی و دستیابی به اهداف دستور کار اقتصادی دوبی، گزارشی را منتشر کرده که جزئیات آن برنامه‌هایی را برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال امارات ارائه می‌دهد. این گزارش تخمین می‌زند که اقتصاد دیجیتال دوبی تا سال 2031 به بیش از 140 میلیارد دلار خواهد رسید. امروزه ارزش بازار اقتصاد دیجیتال دوبی 38 میلیارد دلار است. این مطالعه بر اهمیت تلاش‌های اتاق اقتصاد دیجیتال دوبی، همکاری بین ذینفعان مختلف و استارتاپ دیجیتال به جهت تبدیل دوبی به پایتخت بعدی اقتصاد دیجیتال جهان تأکید دارد. این گزارش، نقش اساسی اتاق را در حمایت از استراتژی‌های اقتصاد دیجیتال و دستیابی به اهداف آن برای تثبیت موقعیت دوبی به عنوان پایتخت اقتصاد دیجیتال جهانی توضیح می‌دهد.

دانلود فايل نمونه

[تهیه رایگان کتاب از فروشگاه راه پرداخت]