راهنمای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر

راهنمای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر؛ با عنوان فرعی آنچه لازم است برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر بدانید راهنمای یک شکل سرمایه‌گذاری کمترشناخته‌شده در ایران است.

امروز با بسط فناوری در حوزه‌های مالی شکل‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری معنا پیدا کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر به معنای انتحار در تصمیم‌گیری مالی یا قمار نیست بلکه در تعریف کلی اتخاذ استراتژی‌های مشخص مالی در توجه به حوزه‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری است.

این کتاب به ساختاربندی ارتباط تغییرات و توسعه فناوری با چشم‌انداز مالی می‌پردازد و دنیای پر از ابهام سرمایه‌گذاری فناوری را می‌کاود.

راهنمای سرمایه‌گذاری خطرپذیر درک یک ضرورت امروزی برای ماندگاری در صنعت مالی است تا بتوان به این میانجی با آینده همراه شد.

بردلی مایلز در این کتاب تاریکی رازآلود این راه را با بیانی روشن به خواننده هشدار می‌دهد، اما از دل تاریکی به روشنایی امیدوار است. روشنایی‌ای که با فناوری‌های مالی و خطرپذیری در سرمایه‌گذاری همراه است.

خرید از:  فروشگاه اینترنتی راه پرداخت |دیجی‌کالا | باسلام | طاقچه |