فناوری در سال ۲۰۲۱

امروزه هنگامی که کســب‌وکارها بــه فناوری فکر می‌کنند، معمولا ابتدا به فناوری‌های دیجیتال می‌اندیشــند، اما به موارد دیگری که پتانســیل تغییر زندگی ما را در سال‌های آتی دارند (مانند پیشرفت‌های چشمگیر در ژنتیک، پزشکی، انرژی و مهندسی اقلیم‌شناسی) فکر نمی‌کنند. بدون شک دلیل این موضوع اهمیت بیشتر دنیای دیجیتال نیست. تمرکز کنونی ما روی این نوع فناوری‌ها، به خاطر ماهیت کارهایی است که انجام می‌دهیم. فعالیت شرکت‌های امروزی به تعامل و مشارکت افراد با یکدیگر در عرضه کالاها و خدمات، نحوه دسترسی به مشتریان و کاربران و نحوه تعامل آن کاربران با کسب‌وکار و سایر کاربران بستگی دارد. این شرایط در مورد تمام شرکت‌ها صدق می‌کند؛ چه از فناوری اســتفاده کنند، چه اســتفاده نکنند. مقالات گردآوری‌شده در کتاب فناوری در سال ۲۰۲۱ نگاهی رو به آینده دارند. این مقالات، با توجه به حقایق کنونی، به فناوری‌هایی می‌پردازند که رهبران باید مدنظر داشته باشند و سود، ضرر و تحول‌آفرینی احتمالی آنها را بررسی کنند. این کتاب به شما در زمینه برخی از مهم‌ترین فناوری‌ها و سؤالاتی که در موردشان دارید یا ممکن است به ذهنتان خطور کند، کمک می‌کند. هر کدام از این مقالات به جنبه‌ای جزئی از یک موضوع کلی پیچیده می‌پردازند؛ موضوعی بسیار فراتر از تصور، ترسناک و همچنین بسیار امیدوارکننده. این مقالات به فناوری‌هایی می‌پردازند که رهبران باید مدنظر داشته باشند و سود و ضرر آنها را بررسی کنند.