فین‌تک به زبان ساده

استیون اوهنلون و سوزان چیستی دو شخصیت سال فین‌تک در جهان در کتاب فین‌تک به زبان ساده تلاش کرده‌اند تا از دنیای جدید فین‌تکی -که همواره در حال تحول و دگرگونی است- ساختاری ارائه دهند و راهنمای جامع و کاربردی در تعریف و مرزبندی صنعت خدمات مالی باشند.

بی‌شک فین‌تک آینده جهان مالی است و درکی ساختاری و همگانی از این صنعت بسیار اهمیت دارد.

نویسندگان این کتاب با نور تاباندن به جهان آشنا و ناآشنای فین‌تک خواننده را با وضعیتی پر از بیم و امید مواجهه می‌کنند که در افق زندگی انسان گشوده شده است.

مشاهده بخشی از کتاب

خرید از: فروشگاه اینترنتی راه پراخت | دیجی‌کالا | باسلام |