کتاب ولث‌تک

ولث‌تک یکی از زیرشاخه‌های فین‌تک است. کتاب ولث‌تک در زمینه کاربرد نوآورانه فناوری درزمینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و افراد حرفه‌ای که در زمینه مالی فعالیت می‌کنند مخاطب این کتاب هستند. این کتاب  برای سرمایه‌گذارانی که مقادیر زیادی از ثروت را مدیریت می‌کنند، به ویژه آن دسته از آنهایی که ثروت بالایی دارند بسیار جذاب است. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به ارزیابی معیارهای خود با استفاده از آخرین ابزارهای تکنولوژی راحت‌تر عمل کنند.

کتاب ولث‌تک تنها راهنمای جامع از نوع خود در جهت نوآوری است. این کتاب فرصت خوبی برای فناوری در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. این منبع ارزشمند برای کارآفرینان، نوآوران، سرمایه‌گذاران، بیمه‌گذاران، تحلیل‌گران و مشاوران است که در فضای سرمایه‌گذاری کار می‌کنند یا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند.